Logo Magnolia Weddingplanner

De geschiedenis van het huwelijk

Het huwelijk van Tobias en Sarah van Jan Steen

De geschiedenis van het huwelijk

We weten allemaal dat je tegenwoordig altijd bij de gemeente moet trouwen. Zelfs als je de kerkelijke inzegening belangrijker vind, moet je eerst burgerlijk getrouwd zijn voor je voor de kerk mag trouwen. Dat is zeker niet altijd zo geweest.

Het is leuk om eens in de geschiedenis van het huwelijk te duiken, gewoon omdat het kan. 

Geschiedenis

Het oud Romeinse recht regelde de seksuele relaties tussen man en vrouw al op verschillende manieren. Uiteraard in oude steengeschriften vastgelegd.

Van ongeveer 500 tot 1100 gold in grote delen van West-Europa en Germaans huwelijksrecht.   

Vanaf de 12de eeuw ontwikkelde het huwelijksrecht zoals we dat deze tijd nog kennen.  In die tijd is het gezegde; Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen van Gratanius ontstaan. Tot ongeveer de zestiger – zeventiger jaren was het zeker niet gebruikelijk als een protestant met een katholiek trouwde. Of een christen met een Jood(se) of iemand met het islamitische geloof. Tegenwoordig wordt daar, buiten de orthodox gelovigen, niet meer zo streng naar gekeken. Mede ook omdat religie in de westerse wereld veel minder belangrijk in de samenleving is geworden. Uiteindelijk gaat het er ook om, dat je elkaar respecteert en gelukkig maakt, toch? Een gelukkig huwelijk kan iedereen alleen maar voor zijn, toch?

Wat Gratanius ook vond is dat een huwelijk met wederzijdse goedkeuring moest plaatsvinden. Nu daar ben ik het nog steeds helemaal mee eens. En gelukkig zijn gearrangeerde huwelijken bijna niet meer aan de orde in deze tijd. Waar vroeger nog werd gekeken of de huwelijkskandidaat wel uit een goed of hetzelfde milieu kwam. Zoals iemand van adel moest en zou met iemand van adel trouwen. Is dit economisch een goede huwelijkskandidaat. Het gebeurde toen ook regelmatig dat huwelijkspartners helemaal niet gelukkig waren met elkaar. Als er maar goed nageslacht zou komen en de naam van beiden families hoog werd gehouden.

16de & 18de eeuw

Vanaf de 16de eeuw wordt het kerkelijk huwelijk overgenomen in het burgerrecht. Tot het einde van de 18de eeuw werden huwelijken alleen kerkelijk ingezegend. Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen bestond toen nog niet. Maar families met bezit of een vermogen sloten voor de kerkelijke inzegening wel een overeenkomst met de voorwaarden en gevolgen voor het huwelijk. Zoiets als de huidige Huwelijkse voorwaarden. In die tijd was het in Frankrijk al een feestelijke plechtigheid.

Aan het eind van de 18de eeuw veranderde de heersing van het kerkelijk recht. Keizer Jozef II, stelde in 1784 een verordening over het huwelijk in. Wat inhoudt dat het niet meer werd gezien als een sacrament maar als een burgerlijk contract.  Het kerkelijke huwelijk bleef wel een zeer belangrijk onderdeel, al was het maar voor de voorplanting en dat echtscheiding niet tot de mogelijkheden behoorde. Dat is tegenwoordig wel anders..

Franse revolutie

Na de Franse revolutie (1789 – 1799) en in het wetboek van Napeleon wat voorplanting niet meer het doel en was de mogelijkheid er tot echtscheiding onder strenge voorwaarden. Die voorwaarden zijn natuurlijk inmiddels niet meer actueel en zijn we heel wat wetswijzigingen verder.     

Huwelijk van nu

De grootste revolutie hierna is denk ik toch wel dat homoseksuele stellen sinds 1 april 2001 ook burgerlijk met elkaar kunnen trouwen. Kerkelijk ligt dat nog iets anders. Sommige gemeentes accepteren het wel, maar er zijn ook gemeentes die hier vanuit religieus oogpunt hier niet mee in kunnen stemmen.

Ik ben vooral blij dat tegenwoordig iedereen mag trouwen met de persoon waar hij of zij zo vreselijk veel van houdt.  

                                  

                                                                              Liefs Janneke      

Scroll naar boven